EVERYTHING ABOUT AI ขับรถยนต์ไร้คนขับของ TESLA

Everything about AI ขับรถยนต์ไร้คนขับของ Tesla

Everything about AI ขับรถยนต์ไร้คนขับของ Tesla

Blog Article

การตั้งค่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

คุณมีปฏิสัมพันธ์กับ พวงมาลัย รวมถึงแป้นเบรก คันเร่ง หรือเกียร์

การตั้งค่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

กล้องหน้ารถ เซ็นทรี่ และการรักษาความปลอดภัย

รถยนต์ของคุณอาจไม่ได้ติดตั้งระบบเรียกรถอัจฉริยะแบบไร้คนขับหรือฟีเจอร์นี้อาจทำงานไม่ตรงตามที่อธิบายไว้ทุกประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคตลาด การกำหนดค่ารถยนต์ ตัวเลือกที่ซื้อ และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

คุณกดปุ่มเพื่อหยุดระบบจอดแบบไร้คนขับด้วยตนเอง

ทัศนวิสัยไม่ดี (เนื่องจากฝนตกหนัก หิมะ ลูกเห็บ เป็นต้น หรือถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในตอนกลางคืน)

มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำด้านหุ่นยนต์อีกด้วย ซึ่งเรามองว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับ อัจฉริยะอย่าง

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตำแหน่งให้เป็นบ้าน ที่ทำงาน หรือรายการโปรดที่ บ้าน สถานที่ทำงาน และจุดหมายปลายทางโปรด

กล้องหน้ารถ เซ็นทรี่ และการรักษาความปลอดภัย

ระบบจอดแบบไร้คนขับออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ช่องจอดรถและเส้นทางในอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวซึ่งคุ้นเคยและคาดการณ์พื้นที่โดยรอบได้เท่านั้น

ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ หัวฉีดน้ำ และน้ำยา

เบาะที่นั่งและข้อ จำกัด AI ขับรถยนต์ไร้คนขับของ Tesla ด้านความปลอดภัย

กล้องหน้ารถ เซ็นทรี่ และการรักษาความปลอดภัย

Report this page